کد خبر: 320921 A

ایلنا: آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت موضوع تصویب نامه شماره 103551/ت52427هـ مورخ 1394.8.10 هیات وزیران، طی بخشنامه شماره 60.1009 مورخ 1394.8.18 مرتبط با بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی «تسهیلات ارزی» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

آیین نامه بانک مرکزی رقابت قانون تسهیلات ارزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر