کد خبر: 305328 A

طی سالهای 85 تا 93؛

مرکز آمار ایران اعلام کرد: میزان ازدواج در کشور از 11.3 در هزار در سال 85 به 9.3 در هزار در سال 93 کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، براساس اطلاعات آماری مربوط به مناسبت فرارسیدن اول ذیحجه، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، مصادف با 24 شهریور ماه که به روز ازدواج نامگذاری شده، در تحلیل آمارهای ازدواج باید توجه داشت که سهم جمعیت 15 تا 29 ساله کشور در حال کاهش است بگونه ای که این سهم از 35.4 درصد در سال 1385 به28.2 درصد در سال 1393 کاهش یافته است.

براساس گزارش یادشده، بخشی از کاهش میزان عمومی ازدواج در ایران طی دوره مذکور ناشی از سهم جمعیت جوان 29 - 15 ساله است.

یادآور می شود، میزان عمومی ازدواج عبارت است از نسبت تعداد وقایع ازدواج که در طول یک دوره زمانی معین (یک سال تقویمی) روی می دهند به جمعیت میانه سال محاسبه می شود.

ازدواج ایران حضرت علی حضرت فاطمه مرکز آمار ایران
نرم افزار موبایل ایلنا