کد خبر: 304473 A

وزیر اقتصاد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هرچند سال 94 سال پایایی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور است اما خصوصی سازی در کشور تعطیل نمی شود و احتمالا این سازمان عهده دار رسالتی جدید خواهد شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ علی طیب نیا در مجمع سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه شرایط نامساعد بورس در سال 93 موجب کاهش واگذاری های سازمان خصوصی سازی شد، ابراز امیدواری کرد که در سال 94 شرکتهای باقی مانده دولتی واگذار شوند.

وزیر اقتصاد افزود: هرچند سال 94 سال پایایی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور است اما خصوصی سازی در کشور تعطیل نمی شود و احتمالا این سازمان عهده دار رسالتی جدید خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس آمار موجود در حال حاضر حدود 4800 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که فعلا در حال بررسی این موضوع هستیم و پس از پایان واگذاری های دولت، واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی برای تکمیل به عنوان رسالتی جدید توسط سازمان خصوصی سازی انجام خواهد شد.

طیب نیا افزود: البته این موضوع در حال حاضر در حد ایده است که فکر می کنیم این پتانسیل وجود داشته باشد که در آینده این رسالت به سازمان خصوصی سازی محول شود و بر این اساس باید متناسب با وظایف جدید، در ماموریت ها و اهداف و اساسنامه سازمان خصوصی سازی تغییر ایجاد شود.

اقتصاد امور اقتصادی و دارایی بخش خصوصی خصوصی سازی سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا