کد خبر: 300305 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

ایلنا: صادرات بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری در بهار 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد (منفی 16.06 درصد) برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد (منفی 16.06 درصد)  در حالی است که صادرات این محصولات نسبت به فصل قبلی(زمستان 1393) از رشد منفی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است(منفی 66 درصد).

بر اساس این گزارش صادرات در بخش کشاورزی طی فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش از 16 درصد رشد منفی داشته و همچنین صادرات این فصل در مقایسه با فصل پیش از آن 66 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که میزان واردات در این بخش نیز اگر چه نسبت به بهار سال گذشته رشدی منفی را تجربه کرده است، اما در مقایسه با فصل قبل رشدی معادل 127 درصد دارد.

 در بخش شیلات نیز صادرات نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل قبلی به ترتیب (منفی 52.5 )و(منفی 48.2)رشد داشته است

با این حال واردات در این بخش هم در مقایسه با فصل مشابه سال قبل و هم در مقایسه با فصل پیش از آن رشد مثبت داشته است به این ترتیب  واردات شیلاتی نسبت به بهار سال گذشته و زمستان این سال به میزان 37 و 54 درصد افزایش داشته است.

 

 

ایران بخش کشاورزی رشد معدن واردات
نرم افزار موبایل ایلنا