کد خبر: 285608 A

در هفته منتهی به 29 خردادماه؛

تهرانی های در در هفته منتهی به ٢٩ خردادماه سال جاری بیش از ١٠٠ میلیون لیتر بنزین مصرف کردند.

به گزارش ایلنا براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در بازه زمانی ٢٣ تا ٢٩ خرداد ماه امسال، مصرف بنزین تهران به یک صد میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر رسید در حالی که نسبت به هفته پیش از آن بیش از ٦ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر افزایش یافته است.

میانگین مصرف بنزین روزانه در این بازه زمانی، ١٤ میلیون و ٣١٤ هزار لیتر بود که در قیاس با هفته پیش از آن (١٣ میلیون و ٤١٤ هزار لیتر) ٩٠٠ هزار لیتر افزایش یافته است.

برهمین اساس، بیشترین مصرف این فرآورده نفتی در تهران با ١٥ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر به روز شنبه (٢٣ خردادماه) و کمترین میزان مصرف آن با ١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (٢٩ خرداد ماه) مربوط می شود.

 میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در بازه زمانی ٢٣ تا ٢٩ خردادماه امسال، با یک میلیون و ٤٣ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش، به ٧٠ میلیون و ٩٥٧ هزار لیتر رسید.

در بازه زمانی یاد شده، مصرف بنزین کل کشور ٤٩٦ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بود که در قیاس با هفته پیش از آن (٤٨٩ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر) هفت میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر افزایش یافته است.

بیشترین میزان مصرف این فرآورده با ٧٧ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر به روز پنج شنبه (٢٨ خردادماه ) و کمترین آن با ٥٨ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر به روز جمعه (٢٩ خرداد ماه) مربوط می شود. از مجموع بنزین مصرفی کشور در بازه زمانی یاد شده، ١٧ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر آن سوپر است که از میانگین مصرف روزانه دو میلیون و ٥١٤ هزار لیتری مصرف این فرآورده حکایت دارد.

بنزین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مصرف لیتر میلیون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر