کد خبر: 282072 A

مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور:

ایلنا: دولت تنها در بازارهایی که ورود می کند که با شکست مواجه شده باشد و تهیه حداقل سرپناه برای مردم طبق قانون از وظایف دولت محسوب می شود.

مدیر علمی طرح جامع  مسکن کشور با بیان اینکه طرح جامع مسکن برآیند اجماع فکری 350 کارشناس برتر اقتصادی کشور است گفت: طرح جامع مسکن تهیه شده شناور و براساس نیاز روز قابل تغییر است و کنترل قیمت زمین و تامین مسکن اقشار ضعیف از محورهای این سند محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یزدانی با اشاره به ویژگی  های طرح جامع مسکن گفت: از مهمترین ویژگی این طرح این است که بازار و اقتصاد مسکن کشورمان در 5 دهه اخیر آسیب شناسی شده است و براساس نتایج این آسیب شناسی طرح جامع تدوین و تنظیم شد.

وی با اشاره به دومین ویژگی طرح جامع مسکن گفت: این طرح تنها برای یک بازه زمانی مشخص تعریف نشده است و قطعا طرحی قابل اجرا و علمی بوده که براساس شرایط روز قابلیت تغییر داشته باشد و قابل انطباق با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی باشد.

یزدانی ادامه داد: از دیگر ویژگی های این طرح ایجاد نظام پایش بوده که از  الزامات اجرایی طرح تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مطالعات طرح جامع مسکن درچهار مرحله انجام شده است گفت: مرحله اول تهیه اطلاعات و گزارشهایی به وزارت راه وشهرسازی در باره وضعیت حال حاضر بازار مسکن اینکه دولت یازدهم مسکن را با چه شرایطی از دولت قبل تحویل گرفت و اینکه چه چشم انداز و چه مشکلاتی پیش روی بازار مسکن است.

مدیر علمی طرح جامع  مسکن کشور ادامه داد: از دیگر مراحل مطالعات تهیه طرح جامع مسکن آسیب شناسی و مطالعات تفصیلی بود اینکه سند جامع مسکن نمی تواند مقید به مکان باشدو یک برنامه تنها برای یک مکان تعریف نمی شود.

یزدانی ادامه داد: تلفیق این موارد در اولویت بندی الزامات مرحله دیگر بود و مرحله دیگر آخر طرح جامع این برنامه نیاز به تامین زمین داشت. بنابراین وزارت راه وشهرسازی از میزان نیاز هر شهر به مقدار زمینی که در آن باید طرح های مسکنی اجرا شود تهیه کرد.

یزدانی با بیان اینکه دولت مسئول ساخت و ساز مسکن در کشور نیست گفت: دولت تنها در بازارهایی که ورود می کند که با شکست مواجه شده باشد و تهیه حداقل سرپناه برای مردم طبق قانون از وظایف دولت محسوب می شود.

وی ادامه داد: طرح جامع مسکن و برنامه های تدوین شده در این طرح به اقشاری اختصاص می یابد که بدون حمایت دولت توانایی تامین حداقل مسکن مورد نیاز را ندارند.

مدیر علمی طرح جامع  مسکن کشور با بیان اینکه در این طرح ساخت 600 هزار واحد مسکونی در سال پیش بینی شده است گفت: هر چند که نیاز کشور به تولید مسکن سالانه چیزی حدود یک میلیون واحد است اما در این طرح ساخت 600 هزار واحد در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: ساخت مسکن برعهده بخش خصوصی است و دولت تنها در مواردی دخالت می کند که اقشاری بدون حمایت دولتی نتوانند مسکن خود را تامین کنند بنابراین این تعداد مسکن که در طرح جامع پیش بینی شده تنها برای این اقشار از جامعه است.

یزدانی با بیان اینکه حمایت اجتماعی دولت از اقشار ضعیف جامعه نیازمند یک نهاد پایدار است و چیزی نیست که با یک پروژه به اتمام برسد تاکید کرد: پیشنهاد تشکیل ستاد مسکن اجتماعی را داده ایم که در این ستاد اقشا رکم درآمد شناسایی و حمایت می شوند.

وی با اشاره به کاهش 20 درصدی تامین تقاضای مسکن از بازار آزاد طی یک دهه اخیر گفت: در حال حاضر تنها 30 درصد از نیاز به مسکن از طریق بازار آزاد تامین می شودو ما بقی خانواده ها بدون حمایت دولت نمی توانند صاحب خانه شوند این درحالی است که این رقم در سال 80 حدود 50 درصد بود.

مدیر علمی طرح جامع  مسکن کشور با بیان اینکه متاسفانه سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن در ایران بسیار بالاست گفت: در سال 84 سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن چیزی حدود 46  درصد بود که این رقم در سال 91 به بیش از 56 درصد افزایش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی طرح جامع مسکن کاهش سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن است که البته تحقق این هدف به عملکرد نظام مدیریت شهری بستگی دارد.

یزدانی افزود: در حال حاضر نقش مدیریت شهری در تعیین قیمت زمین به حدی است که تا سطح دهیاری ها رسیده است و سودا گری در بخش زمین بسیار زیاد است و برای کاهش قیمت زمین نیاز به اصلاحات ساختاری داریم.

وی با بیان اینکه با احتمال افزایش قیمت زمین وام 80 میلیون تومانی خنثی و تا پنج سال دیگر باید به 200 میلیون تومان برسد گفت: قدرت سوداگری در بخش زمین بسیار قوی است و کاهش این قدرت به تحول نظام مدیریت منطقه ای و شهری بستگی دارد.

وی همچنین درباره میزان اعتباری که وزارت راه و شهرسازی برای تهیه طرح مسکن هزینه کرده است گفت: مجری تهیه طرح جامع مسکن دانشگاه صنعتی شریف است و این سوال را باید معاونت پژوهشی این نهاد پاسخ دهد و ما اطلاعی از میزان دقیق هزینه صرف شده بابت تهیه این طرح نداریم.

 

اقتصاد درآمد قانون مسکن وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر