کد خبر: 273662 A

رییس سازمان مالیاتی ابلاغ کرد:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای رسیدگی به پرونده های کلیه مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این بخشنامه آورده است: همانگونه که مطلع هستید ماده «34» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده، «مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند.

مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

با توجه به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول مهر ماه 87 و گذشت چندین سال از شروع اجرای قانون و عدم پیش بینی ظرفیت رسیدگی نمونه ای در قانون مرقوم و لزوم رسیدگی به تمام پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده و عدم تکلیف نگهداری دفاتر توسط فعالان اقتصادی پس از گذشت مدت یادشده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسایی و ثبت نام تمام مؤدیان حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به رسیدگی پرونده های کلیه مؤدیان این نظام مالیاتی، با اولویت پرونده های سنوات اولیه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه پرونده های سنواتی که مدت الزام نگهداری دفاتر توسط مؤدیان در حال انقضاء می باشد، اقدام نمایند.

در پایان این بخشنامه آمده است: مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهدبود.

قانون مالیات مالیات بر ارزش افزوده علی عسکری فعالان اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر