کد خبر: 259071 A

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر خبر داد:

ایلنا: مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از اجرای 15 طرح برای کاهش پیک مصرف برق در سال 94 خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا احمدیزدی، اظهار داشت: دفتر مدیریت مصرف با همکاری شرکت‌های توزیع، برق منطقه‌ای و سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سانا) 2500 مگاوات مدیریت مصرف و پیک‌سایی را برای پیک مصرف تابستان 94 هدفگذاری کرده است که طرح‌های کاهش پیک برای هر یک از این شرکت‌ها ارسال شده است.

وی افزود: به‌منظور تحقق پیک‌سایی 2500 مگاواتی، مدیریت مصرف به میزان 4200 مگاوات برنامه‌ریزی شده است.

وی اظهار داشت: 15 طرح کاهش پیک در سه بخش مدیریت مصرف، بهره‌برداری و خدمات مشترکان درنظر گرفته شده و به شرکت‌ها تکلیف شده است.

وی تصریح کرد: عملکرد هر شرکت براساس گزارش‌های 15 روزه، رصد و میزان پیشرفت این طرح‌ها مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: از ابتدای مهرماه امسال تکالیف هر شرکت مشخص شده است و تاکنون به اهداف موردنظر رسیده‌ایم اما بخش عمده‌ای از اهداف با جلب همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی محقق می‌شود.

وی یادآور شد: نزدیک 1500 مگاوات از مجموع 2500 مگاوات کاهش پیک هدف‌گذاری‌شده، با جلب همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی محقق می‌شود.

وی گفت: همکاری صنایع و بخش کشاورزی در سال‌جاری به‌صورت داوطلبانه بوده است و صنعت برق مشوق‌هایی برای این دسته از مشترکان درنظر گرفت.

وی یادآور شد: در سال‌جاری 2753 واحد صنعتی به‌صورت داوطلبانه برای کاهش پیک با صنعت برق همکاری کرده‌اند که وزارت نیرو 49 میلیارد تومان به این‌دسته از صنایع، پاداش همکاری اعطا کرده است.

انرژی ایران بخش کشاورزی برق صنعت کشاورزی وزارت نیرو مصرف پیک مدیریت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر