کد خبر: 1114645 A

در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٣٨,٧ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان ١٣٩٩، ٢٥.٨ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ٣٢.٧ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٤٠.٤ درصد و استخراج سایر معادن ٢٤.٤ درصد بوده است.

 به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٣٨,٧  درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان ١٣٩٩، ٢٥,٨ واحد درصد افزایش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال­ سنگ معادل ٣٢,٧ درصد، استخراج کانه­ های فلزی ٤٠,٤ درصد و استخراج سایر معادن ٢٤,٤ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده استخراج زغال­ سنگ، استخراج کانه­ های فلزی و گروه استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل افزایش یافته است.

تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١٤٠٠ درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ١٥٤,١ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ١٥٤,١ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه بخش معدن در فصل زمستان سال ١٣٩٩، ١١٣,٧ درصد بوده است. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال­سنگ معادل ١٢٦,٥  درصد، استخراج کانه­ های فلزی ١٦٦,٢ درصد و استخراج سایر معادن ٧٧,١ درصد است. تورم نقطه به نقطه در گروه استخراج ­زغال

سنگ، گروه­های استخراج کانه­ های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل زمستان ١٣٩٩ افزایش داشته است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ١١٢,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٣٢,٥ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال ­سنگ  برابر با ٩٩,٤ درصد، استخراج کانه های فلزی ١٢٠,١ درصد و استخراج سایر معادن ٦١,٧ درصد است.

انتهای پیام/
تورم زمستان شاخص معدن زغال سنگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر