کد خبر: 1089141 A

برآورد می‌شود با استمرار خشکسالی، تولید علوفه قابل برداشت مجاز از مراتع از ۱۰.۷ میلیون تن در شرایط نرمال و درازمدت به میزان ۶.۴۵ میلیون تن در سال جاری کاهش یابد.

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: بر اثر بروز و استمرار خشکسالی، گیاهان مرتعی حتی گیاهانی که سازگاری بالایی نسبت به خشکسالی دارند، در معرض آسیب جدی قرار گرفته اند و تولیدات این مراتع بسیار پایین آمده است.

ترحم بهزاد افزود: استمرار خشکسالی در نهایت منجر به کاهش ظرفیت علوفه مرتعی مورد نیاز دام و نیز گیاهان خوش خوراک و همچنین جایگزین شدن آن توسط گیاهان مهاجم، هجوم آفات و امراض می شود که به سلامت مرتع و دام زیان وارد می کند.

وی با بیان این که مراتع بیش از ۵۲ درصد سطح کشور را تشکیل می دهد، اظهار داشت:  معیشت بیش از یک میلیون خانوار بهره بردار شامل ۲۰۰ هزار خانوار عشایری به عرصه های مرتعی وابسته است و این در حالی است که حدود ۶۶ درصد از مراتع کشور به علت خشکسالی دارای وضعیت فقیر بوده و بهره برداری های غیر اصولی نیز در این عرصه ها موجب تشدید تخریب و بروز مسائل و مشکلات بیشتری در حفظ منابع پایه  آب و خاک کشور و تسریع رخداد بیابانی زایی می شود.

بهزاد، کاهش وزن دام، کاهش تولیدات دامی، کاهش میزان زاد و ولد، حساس شدن دام ها به بیماری، خطر نابودی دام های داشتی، افزایش سقط جنین و ازبین رفتن ذخایر مهم و استراتژیک ژنتیکی دامی کشور، کاهش و نیز کمبود منابع شرب دام و پراکنش نامناسب دام در سطح مرتع و بهره برداری نامناسب از مرتع را از مهمترین اثرات خشکسالی بر روی دام ها  برشمرد.

وی بر اختصاص اعتبارات برای حفاظت از منابع محیطی پایه مانند آب و خاک و حمایت از تولید دام در شرایط خشکسالی تاکید کرد و گفت: به منظور اجرایی کردن سیاست های کاهش اثرات خشکسالی در زمینه توزیع علوفه، تغذیه متمرکز با تعلیف دستی با جیره نگهداری و یا تولیدی و مصرف مواد مکمل با توجه به گران بودن نهاده های دامی، تغییر ترکیب گله و کوچک کردن گله از طریق طرح های حمایتی خروج دام از مرتع و انتقال دام، مدیریت چرا، تامین و توزیع آب و یارانه خرید علوفه و انتقال آب، کنترل ظرفیت مرتع، اعمال  قرق های ۲ یا ۳ ساله مرتع در مناطق تحت تاثیر خشکسالی شدید، احداث و تجهیز اتراقگاه ها و ایستگاه های انتظار و نگهداری دام ها، ارایه خدمات بهداشت و سلامت دام، اجرای عملیات اصلاح و احیای مراتع در حین خشکسالی، ذخیره نزولات با جمع آوری آب باران، احداث آبشخور و آب انبار به اعتبارات مکفی و به موقع نیاز است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد که وقوع پدیده خشکسالی علاوه بر خسارت های مستقیم، خسارت های زیادی را در زمینه افزایش ضریب سیل خیزی حوزه های آبخیز، فرسایش خاک، کاهش سفره آب های زیرزمینی، فرسایش بادی به دنبال خواهد داشت که در نهایت موجب بروز مسائل اقتصادی و حتی فرهنگی می شود.

انتهای پیام/
جنگل حمایت از تولید خشکسالی سلامت نهاده های دامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر