کد خبر: 1068046 A

در فروردین ماه؛

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٤٠,٨ درصد برای دهک دهم تا ٤٥.٨ درصد برای دهک دوم است.

به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه ١٤٠٠ برابر ٣٨,٩ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٧.٥ درصد برای دهک اول تا ٤٥.٨ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٤٠.٨ درصد برای دهک دهم تا ٤٥.٨ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٩.٨ درصد برای دهک اول تا ٤٧.١ درصد برای دهک دهم است.

فاصل تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨,٣ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٨.٨ درصد) ٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

تورم مرکز آمار ایران فاصله دهک تورمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر