کد خبر: 1066510 A

در زمستان سال ١٣٩٩ حدود ٢ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شده است

به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، در فصل زمستان سال ١٣٩٩، بیش از ٥٠٠ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد و ٥٣٦ هزار رأس گوساله نیز به دنیا آمد.

نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) نشان می‌دهد که در زمستان سال ١٣٩٩ نزدیک به ٢ میلیون تن شیر خام در دامداری‌های کشور تولید شده است.

بر اساس این نتایج، تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در فصل زمستان سال ١٣٩٩ به ٥,٦٣ میلیون رأس رسید که نسبت به فصل پائیز، حدود ٤ درصد افزایش یافته است.

در فصل زمستان سال ١٣٩٩، بیش از ٥٠٠ هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد و ٥٣٦ هزار رأس گوساله نیز به دنیا آمد.

زمستان شیر مرکز آمار ایران گاو دامداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر