کد خبر: 1062977 A

معاون وزیر صمت با اشاره به تصمیمات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه ایفای تعهدات ارزی، گفت: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) سال 1397 به بعد به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تأمین کنند مشروط به اینکه صادرکنندگان اظهار مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار داشت: در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات  کالا، صادرکنندگان سال 1397 که دارای پروانه صادراتی بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی  دولت هستند می توانند نسبت به ایفای تعهدات ارزی از طریق فروش حواله ارزی خود در سامانه نیما ، واردات در مقابل صادرات و یا مجموعه های هم گروه و همچنین فروش اسکناس در سامانه سنا مشروط به ارائه اظهارنامه ورود ارز اقدام نمایند.

وی افزود: صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به انضمام مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و تأیید در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی، امکان رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم گردد. 

ارز تجارت دولت روابط عمومی سازمان واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر