کد خبر: 1050130 A

اعضای هیات رییسه اتاق تعاون ایران انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران صبح امروز برگزار و بهمن عبدالهی، احمد هاشمی، اسماعیل خلیل زاده، علیرضا محمودی، علی مطیع جهانی، اسکندر محمدی و محمد جلیلیان بعنوان اعضای هیات رییسه در دوره جدید انتخاب شدند.

همچنین بر اساس آراء مأخوذه آقایان محمد تقی حاج ابراهیمی و سیداحمد میرزایی به عنوان اعضای هیات بازرسی اتاق تعاون ایران انتخاب شدند.

همچنین آقایان صمد مرعشی، عبدالله بهرامی و مرتضی رخیصی نیز به عنوان  انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون ایران عهده دار کرسیهای نظارتی انجمن مرکزی نظارت خواهند بود.

 

انتخابات ایران بعنوان تعاون اتاق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر