کد خبر: 1046211 A

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در گفت‌وگو با ایلنا:

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی در مجموع 17میلیون و 945 هزار مسافر در فرودگاه‌های کشور اعزام و پذیرش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47 درصد کاهش نشان می‌دهد.

سیاوش امیرمکری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به کاهش 47 درصدی جابه‌جایی مسافر در  فرودگاه‌های کشور اظهار داشت: تمام پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت از ابتدای امسال تا پایان دی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 28 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 47 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 48 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 25  درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 43 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 42 درصد کاهش داشته است، افزود: همچنین پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 83  درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 93 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 77 درصد کاهش یافته است و همچنین در پروازهای خارجی نیز شاهد کاهش 75 درصدی در نشست و برخاست، کاهش 89 درصدی اعزام و پذیرش مسافر و نیز کاهش 67 درصدی ارسال و پذیرش بار و پست بوده ایم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دی ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 15 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 43 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 35 درصد کاهش یافته است، گفت: پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دی ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 13 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 41 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 31 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین پروازهای بین المللی دی ماه در نشست و برخاست 68 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 83 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 65 درصد کاهش یافته است.

به گفته امیرمکری،  در عین حال کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در دی ماه 99 نسبت به آذر در نشست و برخاست 10 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر20 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 19 درصد افزایش نشان می‌دهد. پروازهای داخلی نیز در نشست و برخاست 10 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 21 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 20 درصد افزایش یافته است. همچنین در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دی‌ماه 99 نسبت به ماه آذر در نشست و برخاست چهار درصد کاهش داشته‌ایم، در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر بوده و در ارسال و پذیرش بار و پست 7 درصد افزایش وجود داشته است.

ایران دی ماه فرودگاه پذیرش مدیرعامل شرکت فرودگاه ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر