کد خبر: 1033955 A

31 پروژه در راستای نگهداشت و افزایش تولید نفت از میادین نفتی به 22 شرکت ایرانی واگذار شد.

 

طرح نگهداشت

منبع: شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران نفت افزایش ایرانی پروژه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر