کد خبر: 1033939 A

از ساخت داخل 10 کالای استراتژیک تا طرح ملی انتقال نفت گوره-جاسک و..... از جمله اقدامت شرکت ملی نفت در راستای حمیات از ساخت داخل است.

 

hhhhhh

منبع: شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران نفت ملی استراتژیک داخل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر