کد خبر: 1033145 A

در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:

مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه باید راندمان نیروگاهی افزایش یابد زیرا در مصرف بهینه سوخت تاثیر بسزایی دارد، گفت: هر یک درصد افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی 2 میلیارد متر مکعب در سال سوخت معادل گازطبیعی و یا مایع صرفه‌جویی می‌شود.

محسن طرزطلب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اعلام اینکه در چند روز اخیر میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها افزایش یافته است، اظهار داشت: وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های کشور در هماهنگی کامل هستند و مشکلی از این بابت نیست. 

وی افزود: تکالیفی از قوانین بالادستی به نفت و نیرو ابلاغ شده که بر اساس آن عمل می‌کنیم، طبق اعلام این قوانین در اسناد بالادستی و تا پایان برنامه ششم توسعه باید راندمان متوسط نیروگاه‌های تولید برق حرارتی  به 40 درصد برسد که تا انتهای امسال به 39.5 می‌رسد و حتما تا پایان برنامه ششم به رقم تعیین شده در برنامه ششم خواهیم رسید، حتی پایان سال 1400 بیش از 40 درصد راندمان می‌رسد.

مدیرعامل شرکت نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه  باید راندمان نیروگاهی افزایش یابد زیرا در مصرف بهینه سوخت تاثیر بسزایی دارد، گفت: هر یک درصد افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی 2 میلیارد متر مکعب در سال سوخت معادل گازطبیعی و یا مایع صرفه‌جویی می‌شود.

وی درباره اینکه آیا نیروگاهی به خاطر کمبود سوخت تعطیل و یا خارج از مدار خارج شده است؟ خاطرنشان کرد: دیسپچینگ شبکه برق و گاز با هماهنگی هم هستند و نیازهای برق و گاز را کنترل و مدیریت می‌کنند، اگر جایی گاز بیشتری نیاز باشد سوخت مایع و در جایی که شهروندان گاز کمتری مصرف کرده باشد به نیروگاه‌های همان منطقه گاز بیشتری ارسال می‌شود. 

به گفته طرزطلب؛ نیروگاه‌ها با مجموعه وزارت نفت هماهنگ هستند و نیاز سوخت روزانه کنترل می‌شود تا مشکلی برای تامین برق و یا گاز وجود نداشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه با 10 درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز برای تامین سوخت نیروگاهی مشکلی نخواهیم داشت، یادآور شد: حتی اگر راندمان افزایش یاید و از این مسیر در سوخت نیروگاهی صرفه‌جویی شود تا زمانی که همچنان مصرف گاز و برق در بخش مشترکین افزایش داشته باشد اتفاقی در روند نیاز به سوخت نمی‌افتد، تا زمانی که سمت مصرف تقاضا بهینه و اصلاح نشود مشکلات حل نمی‌شود. 

برق صرفه جویی گاز مشکلات وزارت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر