کد خبر: 1023170 A

نهاوندیان؛

نهاوندیان اعلام کرد: از درس‌های آموزنده و ماندگار تاریخ در عصر ما، سقوط رئیس جمهور ستمکار و بی‌بندوبار امریکاست که به رغم همه ترفندهای پوپولیستی و فریبکاری های سیاسی و رسانه ای، نه به دست میلیونها انسانی که قربانی جنگ اقتصادی بیرحمانه او شدند

به گزارش ایلنا، در پیام معاون اقتصادی رییس جمهور آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم                   

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را       چندان امان نداد که شب را سحر کند.

از درسهای آموزنده و ماندگار تاریخ در عصر ما، سقوط رئیس جمهور ستمکار و بی بندوبار امریکاست که به رغم همه ترفندهای پوپولیستی و فریبکاری های سیاسی و رسانه ای، نه به دست میلیونها انسانی که قربانی جنگ اقتصادی بیرحمانه او شدند، یا به مجازات قتل مظلومانی همچون شهید سلیمانی که به دستور او به شهادت رسیدند، بلکه با رأی مردم امریکا و با رسوائی جهانی، به عنوان محرّک خشونت و تروریسم، از کرسی قدرت به پائین کشیده می شود و ثابت می‌کند که سرانجام پوپولیسم فریبکار، رسوائی است و دوران سلطه دروغ، در عصر ارتباطات، از هر زمان دیگر، کوتاهتر است.

و سیعلم الّذین ظلموا أیّ منقلبٍ ینقلبون

محمد نهاوندیان

۲۰ دی ۱۳۹۹

 

پوپولیسم جنگ رئیس جمهور رسانه محمد نهاوندیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر