کد خبر: 1021932 A

صادرات محموله‌های صادراتی هیدروکربن بصورت مظروف و در بشکه های ۲۲۰ لیتری چنانچه الزامی از طرف کشور مقصد وجود ندارد به جهت سهولت در نمونه برداری و پیشگیری از بروز تخلف به صورت فله و در تانکر انجام پذیرد.

به گزارش ایلنا، در نامه مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی آمده است؛ صادرات محموله‌های صادراتی هیدروکربن بصورت مظروف و در بشکه‌های ۲۲۰ لیتری چنانچه الزامی از طرف کشور مقصد وجود ندارد به جهت سهولت در نمونه برداری و پیشگیری از بروز تخلف به صورت فله و  در تانکر انجام پذیرد.

صادارت هیدرو

قاچاق بشکه صادراتی محموله لیتری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر