کد خبر: 1020009 A

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به مدیران ستادی و استانی این وزارت، «اصول و مبانی پیشگیری جهت کاهش خسارت‌زایی مخاطرات سرمازدگی، یخ‌زدگی و برف در بخش کشاورزی» را برای اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، متن ابلاغیه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به ابن شرح است:

در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور و پیرو ابلاغیه های شماره ۰۲۰/۲۵۹۹۸ مورخ ۹۶/۱۰/۱۶ و نیز ابلاغیه شماره ۷۸۱۰۹ مورخ ۹۷/۵/۸ وزیر محترم کشور و نظر به اهمیت و حساسیت ویژه پدیده تغییر اقلیم و افزایش فراونی و شدت وقوع انواع مخاطرات اقلیمی (بویژه رشد فزاینده خسارت سرمازدگی و یخبندان طی پنج سال اخیر در بخش کشاورزی)، بدین وسیله «اصول و مبانی پیشگیری جهت کاهش خسارت‌زایی مخاطرات سرمازدگی، یخ‌زدگی و برف در بخش کشاورزی» به شرح ذیل، برای اجرا و أعلام گزارش عملکرد ماهانه به دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، ابلاغ می شود:

  • پایش به‌هنگام تغییرات دمایی و اعلام هشدار به‌موقع به کلیه ذینفعان و جامعه هدف بخش کشاورزی (با هماهنگی ادارات کل هواشناسی استان).
  • بررسی، شناسایی و اولویت‌بخشی به اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه در مناطق آسیب پذیر و پرخطر.
  • بررسی، شناسایی، معرفی و حمایت از ترویج و بکارگیری ارقام و پایه های مقاوم به سرما.
  • بررسی، معرفی و حمایت از ترویج الگوی مناسب تغذیه محصولات زراعی و باغی.
  • بررسی، معرفی و حمایت از توسعه فناوری های نوین جهت تعدیل دمای باغات.
  • تهیه، ابلاغ، حمایت و نظارت بر اجرای دستور العمل های تخصصی لازم جهت مکان‌یابی احدات، کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی.
  • اولویت بخشی به حمایت از ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در معرض مخاطرات سرمازدگی و یخ‌زدگی.
  • بیمه محصولات، نهال، درخت و سازه‌های گخانه‌ای و... در مقابل مخاطرات سرما، یخ زدگی، طوفان و برف.

ارتقاء دانایی و توانایی جامعه هدف بخش کشاورزی در مدیریت ریسک و بحران سرمازدگی.

بخش کشاورزی جامعه جهاد کشاورزی رشد تغییر اقلیم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر