عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر یکشنبه چهاردهم دی ماه از موزه و خط تولید شرکت دخانیات ایران بازدید کرد.

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر یکشنبه چهاردهم دی ماه از موزه و خط تولید شرکت دخانیات ایران بازدید کرد.

کد خبر: 1019767