کد خبر: 1019761 A

در بخشنامه جدید از لزوم انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش سرمایه گذاری جاری در شرکت های سرمایه گذاری استانی به اندوخته سرمایه‌ای خبر داده شد.

به گزارش ایلنا، در بخشنامه جدید از لزوم انتقال سود تغییر ارزش و سود فروش سرمایه گذاری جاری در شرکت های سرمایه گذاری استانی به اندوخته سرمایه‌ای خبر داده شد.

بخشنامه مهم بورس درباره سرمایه‌گذاری های استانی + جزییات

 

سرمایه سرمایه گذاری سهام بخشنامه استانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر