کد خبر: 1019454 A

اویل پرایس پاسخ داد؛

همچنین برق رسانی می‌تواند استفاده از گاز را فزایش دهد اگر معایب ذاتی خورشید و باد برای تامین سوخت لازم برای تولید برق برطرف نشود. باز باید یادآور شد که خورشید در صحرا بیشتر از 7 ساعت در روز نمی‌تابد و یا دریای شمال نیز در برخی روزها بدون باد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اویل پرایس، به نظر می‌رسد روزهای درخشانی در انتظار صنعت گاز آمریکاست و حتی رییس‌جمهور جدید متعهد به کاهش شدید گازهای آلاینده در دوره مسئولیت خود شده است. آمریکا در حوزه گاز بویژه بخش شیل تدارک بسیاری داده و پیش بینی هم می‌شود که دوباره تقاضا برای گاز افزایش و تولیدکنندگان عرضه خود را بیشتر کنند.

اخیرا فوربس در گزارشی آورده که افزایش میل شدید به سرمایه گذاری محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی تاثیر زیادی بر بخش گاز طبیعی به دلیل فرصت‌های ایجاد شده در راستای تثبیت و تحکیم آن نخواهد داشت. البته بازار نفت نیز به دلیل اخبار ناشی از مقابله با ویروس کرونا و واکسیناسیون در حال تثبت و حل مشکل کاهش تقاضا است و این می‌تواند برای خریداران جذاب باشد. اما نفت در حال کشمکش با نسل جدید از سرمایه گذاران آگاه به مسائل محیط زیستی است.

همچنین گاز برای آینده کوتاه مدت یک منبع مطمئن برای تولید برق است که منابع دیگر مانند خورشید و باد بسادگی نمی‌توانند آن را تامین کنند. این همان موضوعی است که بسیاری از کارشناسان باور دارند حتی در بلندمدت نیز استفاده از گاز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نباید فراموش کرد انرژی تولیدی توسط خورشید و باد پیوسته نیست و نیاز به ذخیرسازی دارد، بنابراین تکنولوژی موجود باید ارتقاء یابد تا در صورت قطع ناگهانی بتوان عرضه انرژی را ادامه داد.

البته تمایل به استفاده بیشتر از گاز طبیعی محدود به صنعت انرژی نمی‌شود بطوریکه اخیرا در یک نظرسنجی بیشتر شرکت کنندگان باور داشتند که گاز نقش اساسی در مرحله گذار و انتقال بخش انرژی جهان داشته است.

متان موضوع دیگر است که توجه زیادی را میان ذینفعان حوزه انرژی برانگیخته و البته با اقدامات صورت گرفته انتشار آن در سال‌های اخیر کاهش داشته است و بسیاری از تولیدکنندگان نفت آمریکا توانسته‌اند گاز همراه را مدیریت کنند.

همچنین برق رسانی می‌تواند استفاده از گاز را فزایش دهد اگر معایب ذاتی خورشید و باد برای تامین سوخت لازم  برای تولید برق برطرف نشود. باز باید یادآور شد که خورشید در صحرا بیشتر از 7 ساعت در روز نمی‌تابد و یا دریای شمال نیز در برخی روزها بدون باد است.

بنابراین هدف کاهش انتشار گازهای آلاینده در شرایط کاهش تقاضا خوب است و تا زمانیکه مشکلات تجدیدپذیرها برطرف نشود جهان نیازمند سوخت‌های فسیلی است که البته در میان آنها، گاز بهترین گزینه برای حرکت به سمت سوخت‌های با آلایندگی کمتر است.

برق گاز مشکلات برق رسانی گاز طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر