کد خبر: 1018733 A

سخنگوی صنعت برق به مراکز استخراج رمز ارز که برق غیرقانونی برای این کار استفاده می کنند، هشدار داد که در صورت کشف، به مراجع قضایی معرفی و به پرداخت جریمه محکوم خواهند شد.

به گزارش ایلنا از توانیر، سخنگوی صنعت برق با اشاره راهکارهای تاثیرگذاری و کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها، گفت: جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از مهمترین محورهای تعیین شده برای کاهش مصرف برق و کمک به کاهش مصرف سوخت نیروگاه هاست.

مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در صورت کشف، ضمن الزام به پرداخت هزینه برق مصرفی، به مراجع قضایی معرفی می شوند، خاطرنشان کرد:  سیاست وزرات نیرو، حمایت از تشکیل مزارع استخراج رمزارزها در کشور و سایر مراکز استخراجی است که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند.

ارز برق صنعت مراجع سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر