کد خبر: 1005409 A

یادداشتی از روزبه کردونی؛

روزبه کردونی در یادداشتی به کاهش سهم فروش داخلی و افزایش سهم فروش صادراتی فراورده‌های نفتی در بودجه سال آینده پرداخته است.

تبصره ۱۴ بودجه که موضوع ماده ۳۹ قانون ششم توسعه (قانون هدفمند کردن یارانه) است در لایحه بودجه ۱۴۰۰.۲۶۷ هزار میلیارد تومان (۱۱ درصد از کل بودجه) را شامل می‌شود. هدف این تبصره تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند می‌باشد. با توجه به اهمیت این تبصره در حوزه سیاست‌های رفاهی، بررسی ابعاد آن ضروری است.

 تغییرات منابع تبصره ۱۴ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل:

۱- در بخش منابع این تبصره درحالیکه در بودجه ۹۹، دریافتی حاصل از «فروش برق به مشترکین، سوخت نیروگاه‌ها و منابع حاصل از فروش آب»، حدود ۱۱ درصد از کل منابع را شامل می‌شدند، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این سه مورد از بخش منابع حذف شده اند.

۲- در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دریافت «طلب سهم دولت از پیتروشیمی‌ها بابت خوراک میعانات گازی سنوات گذشته» به عنوان یکی از منابع تامین کننده این تبصره (۶ درصد) به منابع پنج‌گانه اضافه شده است.

۳- نکته مهم دیگر این است «دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی» که در بودجه ۹۹، سی درصد از منابع تبصره ۱۴ را شامل می‌شد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با کاهش شش درصدی، ۸/۲۴ درصد از منابع را شامل می‌شود.

۴- از سوی دیگر سهم «دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی» که در بودجه ۹۹، سی و پنج درصد از کل منابع این تبصره را شامل می‌شد، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

۵- نسبت به بودجه سال قبل، در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم دریافتی از فروش داخلی گاز طبیعی (۱۲ درصد از منابع) ثابت و سهم خوراک میعانات گازی (۱۲ درصد از منابع) کمی افزایش یافته است.

 لازم بذکر است منابع تبصره ۱۴ که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با رشد ۷۸ درصدی مواجه شده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شش و نیم درصد رشد نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر