کد خبر: 242584 A

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان:

دسترسی مردم به خدمات اجتماعی، اجرای برنامه های بیشتر و بهتر در محله های در معرض آسیب، افزایش خود اتکایی و خود باوری مردم محلات و جلب مشارکت آنها در ارائه خدمات اجتماعی و تعامل بیشتر با دستگاه‌های مرتبط از اهداف پایگاه‌های خدمات اجتماعی است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان درجلسه آشنایی اعضای کمیسیون امنیت اجتماعی استان با خدمات اجتماعی بهزیستی در سکونت گاههای غیر رسمی حصه و ارزنان گفت: سومین اورژانسی که در کشور در سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت و دولت را موظف به ارائه خدمات مداخله ای در رفع مشکلات اجتماعی، خانوادگی وغیره کرد اورژانس اجتماعی بود و بعد از ان با توجه به نیاز مداخلات بیشتر در محلات حاشیه نشینی و غیره رسمی، پایگاههای خدمات اجتماعی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، سعید صادقی با اشاره به اینکه این جلسه با هدف آشنایی بیشتر اعضا با خدمات اجتماعی در مناطق آسیب خیز و هم افزایی و هم فکری در خصوص استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌ها همچنین برنامه ریزی بیشتر در خصوص اجرای طرح ارتقاء امنیت محله محور تشکیل شده است، ادامه داد: دسترسی مردم به خدمات اجتماعی، اجرای برنامه‌های بیشتر و بهتر در محله های در معرض آسیب، افزایش خود اتکایی و خود باوری مردم محلات و جلب مشارکت آنها در ارائه خدمات اجتماعی و تعامل بیشتر با دستگاه‌های مرتبط در این راستا از اهداف پایگاه‌های خدمات اجتماعی است.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در ادامه به فعالیت‌های این مراکز اشاره داشت و بر توسعه مهارت‌های زندگی در محلات آسیب خیز و برنامه ریزی مدون و تعامل دستگاه‌های مرتبط به منظور استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی رفاهی در این محله‌ها تاکید کرد.

در ادامه دکتر غیور، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، به تشریح مختصری از فعالیتهای پایگاه‌های اجتماعی در ارزنان و حصه پرداخت.

وی ضمن تشکر از حمایت های استانداری و سایر دستگاه‌ها در ارائه خدمات اجتماعی گفت: لازم است مردم محله ها بعنوان مجریان اصلی برنامه های اجتماعی، به بررسی و شناسایی مشکلات محله خود پرداخته و پس از آسیب شناسی و بررسی های کارشناسانه با برنامه ریزی دقیق و دریافت راهنمائی‌های لازم توسط کارشناسان اجتماعی، نسبت به رفع مشکلات محله اقدام کنند.

در پایان جلسه مقرر شد اعضاء ضمن بازدید از برنامه های صورت گرفته توسط پایگاه @ های خدمات اجتماعی دراین دو منطقه نسبت به همفکری و هم افزایی در رابطه با اجرای بهینه تر این طرح، اقدام لازم صورت گیرد.

استان اصفهان استفاده از ظرفیت اصفهان بهزیستی حاشیه نشینی دولت مشکلات معاون مهارت های زندگی اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر