کد خبر: 214058 A

برای اولین بار در کشور؛

برای نخستین بار در کشور طرح ترمو گرافی در شرکت گاز استان اصفهان به منظور صرفه جویی و بهینه سازی انرژی انجام شد.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و پدیده‌های زیست محیطی نظیرگرم شدن کره زمین و سایر تغییرات جوی و نیز مصرف روز افزون انرژی موجب توجه کشورهای مختلف به بهینه سازی مصرف انرژی شده است.

به گزارش ایلنا و بنا بر اعلام شرکت گاز استان اصفهان، با توجه به گسترش تجهیزات، ناکارآمد شدن روش‌های سنتی بازدید‌های منظم و پیشگیرانه و از سویی تجربیات چندین ساله در استفاده از دوربین‌های ترموویژن، اهمیت به کارگیری فناوری تصویربرداری حرارتی در راستای بهبود روش‌های بهره برداری را ضروری ساخته است.

در این راستا، ۳۶ نقطه نظیر ایستگاه‌ها، ساختمان‌ها، تاسیسات، موتورخانه‌ها و… درمناطق گرمسیری، سردسیر و معتدل سطح استان اصفهان از لحاظ مصرف انرژی اندازه گیری و میزان و وضعیت هدر رفت انرژی با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته الکترونیکی مورد فیلم برداری قرار گرفت تا اقدامات اصلاحی و بهبود تعریف شوند.

شایان ذکر است در تصویر برداری عادی از نقاط ذکر شده، هیچ گونه پرت انرژی قابل مشاهده نیست اما با تجهیزات ویژه عملیات ترموگرافی که تکنولوژی روز دنیا محسوب می‌شود، حتی میزان انرژی هدر رفته نیز اندازه گیری و بخوبی قابل روءیت است.

این فرآیند توسط امور HSE(ایمنی، بهداشت و محیط زیست) به مدت یک سال به طول انجامید و در حال حاضر نتایج آن به صورت یک کتاب مدون جهت تعریف پروژه‌های بهبود در دسترس کار‌شناسان امر قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده از این فرآیند حاکی از آن است که بیشترین پرت انرژی در فصول سرد سال مربوط به مناطق سردسیر و در فصول گرم مربوط به مناطق گرمسیری است.

استان اصفهان انرژی دوربین زمین زیست محیطی صرفه جویی فناوری گاز محیط زیست شرکت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر