کد خبر: 161400 A

با اهدای اعضای جوان ۳۲ ساله در اصفهان؛

صغری جودکی جوان ۳۲ساله‌ای که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده انسان دوستش از مرکز آموزشی درمانی شهید منتظری نجف آباد به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) منتقل شد و با انجام مراحل مربوط به تائید مرگ مغزی تحت عمل جراحی برداشت اعضاء قرار گرفت.

سه عضو بدن یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند، اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) گفت: صغری جودکی جوان ۳۲ ساله‌ای که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده انسان دوستش از مرکز آموزشی درمانی شهید منتظری نجف آباد به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) منتقل شد و با انجام مراحل مربوط به تائید مرگ مغزی تحت عمل جراحی برداشت اعضاء قرار گرفت.
خلیفه سلطانی در این رابطه اظهار داشت: کبد و دو کلیه نامبرده به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

اصفهان تصادف خانواده عمل جراحی مرگ انسان آموزشی جوان نجف سانحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر