کد خبر: 1084562 A

شیرکانی خبر داد:

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایران کشور گفت: از سال گذشته با همکاری نهادها و سازمان های ذی ربط ،جایگاه اصفهان در افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه این صندوق را ارتقا دادیم.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی شیرکانی در جلسه با مدیران امور عشایر استان اصفهان و صندوق بیمه اجتماعی این استان اظهار داشت: یکی از محور های توسعه در هر کشوری، بخش کشاورزی است و لازم است فعالین این بخش مورد حمایت قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، نهال صندوق بیمه اجتماعی برای حمایت از کشاورزان کاشته شد و تمهید این صندوق نقش کارفرمایی دولت بود که دوبرابر سهم مشارکت کنندگان حق بیمه پرداخت می کند و به نوعی یارانه غیر مستقیم می دهد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایران کشور با اشاره به اینکه اصفهان همیشه شاخص و محور توسعه در کشور است افزود: چرا استان اصفهان با وجود الگو بودن در توسعه، در صندوق بیمه روستایی از کمترین میزان پوشش برخوراست و تقریبا در همه شاخص های بیمه صندوق در سال گذشته جزء پنج استان در رتبه آخر کشور بود؟

وی خاطرنشان کرد: در جامعه های توسعه یافته بیمه اولویت پنجم و ششم است و یکی از محورهای توسعه در هر کشور کشاورزی است. به همین دلیل ما از سال قبل کارگروه خاص برای استان های ضعیف در جذب جامعه هدف درنظر گرفتیم و در شش استان از جمله اصفهان، این کارگروه مشغول به کار شد. در بین این شش استان، اصفهان استثنا بود و با توجه به اینکه به عنوان الگوی توسهخ مطرح است، متوجه ضعف شدیم.

شیرکانی اضافه کرد: در جلسه با استاندار اصفهان نیز وی تایید کرد که نگاه در اصفهان به توسعه یافتگی است و زمانی که به بودجه می رسیم ضعف داریم. من اضافه می کنم که اصفهان در صندوق بیمه اجتماعی توسعه یافته نیست.

وی ادامه داد: برای کمک به استان های ضعیف در جذب پوشش بیمه اجتماعی،  کلینیک ویژه ای مخصوص شش استان ضعیف تشکیل دادیم و در ادامه تغییر مدیریت شکل گرفت و مهدی ابارشی را به اینجا انتقال دادیم تا بتوانیم وضعیت اصفهان را ارتقا بخشیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشور تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در سال قبل و هماهنگی خوب در دستگاه های اجرایی کمک کرد شرایط را بهتر کنیم، به طوریکه فروردین سال جاری اصفهان رتبه یک کشور در افزایش تعداد بیمه شدگان را کسب کرد.      

وی تصریح کرد: درصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایران تفکیک جنسیتی نداریم و در برخی استان ها به ویژه در بخش کشاورزی، زنان بیشتر از مردان کار می کنند، ما نیز هیچ مرزبندی برای جنسیت بیمه گذاری مشخص نکردیم و زن و مرد می توانند در این صندوق بیمه شوند.

شیرکانی با اشاره به اینکه بن بستی وجود ندارد گفت: با همه محدودیت ها و کسری بودجه ها باید از تحریم ها عبور کنیم؛ مگر می شود از تحریم ها عبور کنیم، ولی امنیت غذایی نداشته باشیم؟ مگر می شود بدون تامین آینده روستایی به تامین امنیت غذایی برسیم؟ تامین آینده روستایی نسخه جهانی است و این کار با بیمه میسر می شود.

وی تاکید کرد: ما صندوق بیمه اجتماعی را برای مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار تعریف کرده ایم و باید فکر پایداری صندوق باشیم. امیدواریم همه دستگاه ها به توسعه صندوق که سبب پایداری و توسعه آینده روستاها و افزایش امنیت غذایی کشور می شود کمک کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشور افزود: لازم است برای خشکسالی و افزایش ضریب ایمنی تامین غذا که در حوزه کاری کشاورزان است تمهیدات مناسب اندیشیده شود و تاکید می کنم این صندوق می تواند این ضریب اطمینان را تامین کند.

در  این مراسم به فرزند محمد علی جزی حکم مستمری بازماندگان پس از فوت اهدا شد.

 

اصفهان افزایش جمعیت پوشش جامعه کشاورزان بیمه اجتماعی کشاورزان استان اصفهان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر