کد خبر: 1084046 A

رئیس امور اعضای خانه کارگر اصفهان گفت: با توجه به بحران کم آبی، یکی از مهم‌ترین برنامه های آموزشی خانه کارگر در اصفهان برای اعضاخود، آموزش مصرف بهینه آب است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، در نشست رئیس اداره آموزش همگانی آبفای استان اصفهان با رابطان خانه کارگر، بر همکاری و تعامل این تشکل مردمی با آبفای اصفهان در خصوص مصرف بهینه آب تاکید شد.

محسن شفیعا در جلسه ای که با حضور 60 نفر از رابطان و تشکل های خانه کارگر برگزار شد،گفت: انتظار می رود تشکل های خانه کارگر در انعکاس و انتشار محتوا های آموزشی با محوریت مدیریت مصرف آب در فضای مجازی با آبفای استان اصفهان همکاری کنند.

وی رابطان خانه کارگر را حامیان یا سفیران آب در ادارات نامید و اظهار داشت: حضور رابطان خانه کارگر در ادارات می تواند نقش موثری در فرهنگ سازی مصرف درست آب در میان کارکنان دستگاه های اجرایی ایفا نمایند.

در ادمه این نشست رئیس امور اعضای خانه کارگر اصفهان گفت: خانه کارگر استان اصفهان از لحاظ تعداد اعضا و ارائه خدمات آموزشی در کشور رتبه اول را دارا است.

محمود امانی پور افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و استان یکی از مهم‌ترین برنامه های آموزشی که امسال خانه کارگر در اصفهان برای اعضا در نظر گرفته آموزش مصرف بهینه آب است.

وی اظهار داشت:  خانه کارگر استان اصفهان در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه نهایت همکاری را با آبفای استان اصفهان در دستور کار قرار می دهد.

 

 

 

 

استان اصفهان اصفهان برنامه های آموزشی فرهنگ سازی همکاری و تعامل مصرف بهینه آب خانه کارگر اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر