بازنشستگان تآمین اجتماعی اصفهان امروز- چهارشنبه بیست و نهم بهمن ماه - در اعتراض به عدم مناسب سازی حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز تبعیض بین بازنشستگان لشکری و کشوری با بازنشستگان تامین اجتماعی، مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در اعتراض به بودجه سال آینده و عدم مناسب سازی حقوق شان نسبت به نرخ تورم، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

این دومین تجمع سراسری کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی اصفهان در سال جاری  است که پس از فراخوان خانه کارگر انجام شد.

کد خبر: 1040279