کد خبر: 999190 A

رئیس مجمع نمایندگان فارس خبر داد:

رئیس مجمع نمایندگان فارس گفت: بیش از 5هزار پروژه بزرگ و کوچک دارای کد و ردیف بودجه در استان فارس وجود دارد که باید به سامان برسد اما اینکه کدام پروژه باید در اولویت قرار گرفته و با توجه به بودجه تخصیصی به بهره برداری برسد، نیازمند یک نقشه هدفمند، منطقی و هوشمندانه بود.

به گزارش ایلنا ابراهیم عزیزی ابراز داشت: با توجه به نزدیک شدن  فصل بودجه، مجمع نمایندگان فارس در تهران با جدیت پیگیر اعتبارات استان است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع نمایندگان فارس در خصوص  پیگیری اعتبارات استان فارس گفت: در این نشست پروژه های کلان و خرد استان مورد بررسی قرار گرفته است تا اقدامات لازم برای جذب بودجه آن انجام شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس همچنین گفت: در این نشست اولویت های ماده 23 که ردیف بودجه داشته و نیازمند اعتبار هستند، بررس  و مقرر شد ضمن بررسی توسط نمایندگان و اولویت بندی در جلسات بعد مجمع ارائه و اقدام مقتضی صورت گیرد.

عزیزی خاطرنشان کرد: پروژه های حوزه سرزمینی که نیاز به اعتبار داشته یا باید اجرا شود، مشخص شده تا با توجه به فصل بودجه ریزی بتوان اعتبار لازم را برای آن جذب کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس همچنین از تهیه طرحی برای حرکت هدفمند مجمع نمایندگان در نیازسنجی و اولویت بندی پروژه های استان خبر داد.

وی از عزم نمایندگان استان برای تهیه این نقشه راه خبر داد و گفت: پس از تهیه سندی جامع از پروژه های مختلف استان فارس، اطلاعات این سند در اختیار18 نماینده استان قرار خواهد گرفت تا آنها نیز در 3جدول متفاوت پروژه های مربوط به شهرستان خود را با توجه به اولویت و نیاز منطقه، دسته بندی کرده و به ترتیب در جداول یک، دو و سه با درجه اهمیت درج کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس تاکید کرد: اهمیت این جدول 3گانه از آنجاست که هر نماینده می داند در تخصیص بودجه 1400کل کشور، کدام پروژه ها با توجه به نیاز مردم و شهرستان در اولویت است و همین موضوع تلاش نمایندگان برای به سرانجام رساندن پروژه ها را هدفمند می کند و طبیعتا پروژه های مورد نیاز سریع تر به بهره برداری خواهد رسید.

 

 

استان فارس بودجه جدول رشد و توسعه ابراهیم عزیزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر