کد خبر: 997318 A

مدیر پایگاه میراث فرهنگی هگمتانه:

مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه گفت: موضوعات پیرامون ثبت جهانی منظر فرهنگی «هگمتانه تا همدان» در قالب چهار گروه کارشناسی و بررسی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حسن سلطانی امروز در سومین جلسه بررسی گزارش هفتگی منظر فرهنگی هگمتانه اظهار کرد: مهم ترین موضوعات پیرامون ثبت جهانی منظر فرهنگی «هگمتانه تا همدان» در قالب چهار گروه کارشناسی و بررسی خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه در تشریح کارگروه‌های تشکیل شده گفت: این کارگروه‌ها شامل مردم شناسی، باستان شناسی، گردشگری و معماری و شهرسازی است.

او ادامه داد: در کارگروه مردم شناسی در خصوص گزارش اقدامات مردم شناسی بازارهای همدان، تقسیم بندی پهنه بازار، ساختار اقتصادی و انسانی بازار، رابطه تولید و بازار، دادوستد، گستره حوزه محل بازار و ارتباط هر بازار با بازارهای دیگر، رابطه بازار با توزیع و خدمات، ضمانت‌های سنتی بازار و اعتبار و جایگاه اجتماعی بحث می‌شود.

سلطانی گفت: در کارگروه باستان شناسی؛ هگمتانه در متون تاریخی مورخان و جغرافیای نویسندگان، جغرافیای اقتصادی و انسانی با توجه به متون مورخان و جغرافی دانان، شاخص‌های زیست محیطی و جغرافیایی در مکان گزینی هگمتانه، کاوش‌های باستان شناسی در محدوده ارزیابی کاوش‌های هگمتانه، توالی گاه نگاری نقاط بافت شهر و شاخص‌های بارز منظر فرهنگی هگمتانه تا همدان مورد توجه و کارشناسی قرار خواهد گرفت.

سلطانی ادامه داد: در کارگروه معماری و شهرسازی تعیین بناهای موجود در عرصه و حریم‌ها، ترسیم دقیق خطوط عرصه و حریم‌ها با مساحت محدوده آنها، کاربری بناها و شماره گذاری تفکیک بناهای دارای اطلاعات و فاقد اطلاعات به بحث گذاشته می‌شود.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه گفت: در کارگروه گردشگری نیز دسته بندی نوع گردشگری بناهای موجود در محدوده عرصه و حریم ثبت جهانی، جستجو در منابع علمی مربوط به بناها و آثار موجود در عرصه و حریم، گردآوری آمار گردشگری حداقل ۵ سال گذشته ابنیه موجود و استخراج شماره ثبت ابنیه ثبتی مورد کارشناسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان نیز از آغاز طرح مطالعاتی توسعه و محوطه سازی آرامگاه حضرت حبقوق نبی (ع) در تویسرکان خبر داد.

علی مالمیر گفت: در دومین جلسه هیئت امنای آرامگاه حضرت حبقوق نبی (ع) که با موضوع طرح توسعه محوطه آرامگاه حبقوق نبی (ع) برگزارشد، موانع و مشکلات توسعه محوطه این بقعه متبرکه مورد بررسی قرار گرفت.

مالمیر گفت: در این جلسه مصوب شد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان نسبت به تهیه طرح مطالعاتی توسعه محوطه این آرامگاه با رعایت و ملاحظات وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اقدام کند.

او یادآور شد: آرامگاه حضرت حبقوق نبی (ع) از بناهای به جا مانده از دوره سلجوقیان است که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ایران کارشناسی گردشگری معماری همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر