کد خبر: 997076 A

رئیس سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:

رئیس سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: کشورها با بهره‌گیری از اتحادهای استراتژیک در حوزه های اقتصادی و تجاری به یکدیگر نزدیک تر می شوند.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، محمد ولی روزبهان رئیس سازمان منطقه آزاد انزلی امروز به عنوان نخستین سخنران همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی – بازرگانی اوراسیا با بیان اینکه کشورها با بهره‌گیری از اتحادهای استراتژیک در حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه‌های اقتصادی و تجاری به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند، گفت: این نزدیکی سبب مشارکت در سطوح منطقه ای و جهانی شده و در این راستا موافقتنامه تعرفه ترجیحی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، با جمعیتی بیش از 181 میلیون نفر، گام مهمی بود که آبان سال 1398 در قالب همگرایی و همکاری منطقه‌ای و با هدف تسهیل تجارت برای تشکیل منطقه آزاد تجاری برداشته شد . 

محمدولی روزبهان گفت: در تبیین اهمیت استراتژیک این توافقنامه برای ایران باید به رویکرد آینده نگرانه کشورمان در منطقه برای نقش آفرینی بیش از پیش در عرصه های جهانی اشاره کرد ؛ چرا که از نقاط قوت این اتحادیه می توان به قرار گرفتن آن در منطقه ژئواستراتژیک ‌بین شرق و غرب و در میان اتحادیه اروپا ، چین ، هند ، آسیای میانه و خاورمیانه و قاره مورد توجه دهه کنونی یعنی کشورهای افریقایی و همچنین با قابلیت دسترسی به هر چهار گوشه جهان ؛ تنوع منابع و برخورداری از زیرساخت‌ها ، شهرک‌های بزرگ صنعتی و نیروی انسانی ماهر ، مزارع کشاورزی و مجموعه‌های صنعتی اشاره کرد.

رئیس سازمان تجاری – صنعتی منطقه آزاد انزلی گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با رفع تهدیدهای رقبای بازار هدف و بهره برداری از نقاط قوت و فرصت های این اتحادیه و در قالب مفاد مندرج در موافقتنامه سبب توسعه عملکرد صادرات کشور شود و با ایجاد منابع ارزی ،  بخش قابل‌ توجهی از نیازهای ضروری کشور را با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها در شرایط تحریمی تأمین کند .

محمدولی روزبهان گفت : به زودی شاهد پیوستن بسیاری از کشورهای حوزه آسیای شرقی و افریقایی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رونق کامل خط ترانزیتی کریدور شمال و جنوب خواهیم بود .

تجارت چین خاورمیانه نیروی انسانی منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر