کد خبر: 995897 A

با کمک خیرین صورت گرفت؛

آموزش و پرورش شهرستان گناوه در ادامه کمک های خیرخواهانه خود ۶۴ تبلت و گوشی همراه به دانش آموزان بی بضاعت شهرستان گناوه اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا امروز یکشنبه مورخ -٢٥ آبان ١٣٩٩- آموزش و پرورش شهرستان گناوه با کمک خیرین و فرهنگیان در دومین مرحله ۶۴ تبلت و گوشی همراه اهدا کرد.

به گفته اسکندر احمدی رئیس آموزش و پرورش گناوه در مرحله اول این طرح ۵۵ دستگاه و در مرحله دوم ۶۴ دستگاه و در مجموع ۱۱۹ تبلت و گوشی همراه با رعایت کرامت انسانی به دانش آموزان بی بضاعت شهرستان گناوه اهدا شد. 

وی افزود: این پنجمین مرحله کمک‌های خیرخواهانه آموزش و پرورش شهرستان گناوه به دانش‌آموزان بی‌بضاعت بوده است. 

احمدی اضافه کرد : در مراحل قبل آموزش و پرورش شهرستان گناوه هزینه کتاب درسی ۸۵۰ دانش آموز، در مراحل دوم و سوم اهدا بسته نوشت افزار به ۱۵۰۰ دانش آموز و در مرحله چهارم و پنجم ۱۱۹ دستگاه تبلت و گوشی همراه اهدا کرده است.

دانش آموز اهداء تبلت آموزش و پرورش گناوه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر