اینجا آرامستان بهشت فاطمه(س) قزوین است؛ آخرین ایستگاه دنیا برای اموات و راهیان دیار باقی... مسافران دنیا این روزها، تنها و غریب راه رسیدن به دیار باقی را تجربه می کنند؛ نه تجربه دیدار یاران در روزهای سخت بیماری و نه دست گرم عزیزی که تن سرد و رنجورشان را در لحظه آخر همراهی کند. در روزهای جولان کرونا، خادمان این آرامستان نیز فداکارانه و ایثارگونه نظیر مدافعان خط مقدم‌سلامت به خاکسپاری غریبانه کرونایی‌ها می پردازند تا آخرین مشایعت کننده قربانیان کرونا باشند.

کد خبر: 988768