کد خبر: 987823 A

همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آزمایشی در مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا از مشهد، هادی اعظمی دبیر علمی همایش در نشست آغاز به کار آن گفت: ایران با ۱۵ کشور همسایه است و ۱۰۶ شهرستان مرزی دارد و پس از روسیه و چین بیشترین همسایه را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان دارد.

اعظمی افزود: به واسطه نگاه مرکز - پیرامون و برخی از عوامل دیگر متاسفانه مناطق مرزی ایران کمتر توسعه یافته است.

وی ادامه داد: عدم توسعه در این ‌مناطق به مهاجرت از مناطق مرزی به داخل کشور انجامیده است و خالی شدن جمعیت از مناطق مرزی موجب شده چالشهایی برای کشور ایجاد شود.

دبیر علمی همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی گفت: همه این موضوعات اکنون به اهمیت پرداختن به توسعه پایدار مناطق مرزی افزوده است و در پایان این همایش نیز نتایج حاصله به مسوولان کشور ارسال خواهد شد تا برای چاره اندیشی در خصوص آمایش مرزی مورد استفاده قرار گیرد.

محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز بر اهمیت برگزاری این گونه همایشها برای سروسامان دادن به مناطق مرزی تاکید کرد و گفت: انسان آرمان گرا باید آرزوی جهان بدون مرز داشته باشد اما اکنون با واقعیتی غیر از  آن رو به رو هستیم.

کافی به تفاوت در شکل مرزهای آسیا و اروپا و مناطق مختلف اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط متفاوت مرزها باید انتظار  توسعه متفاوتی در داخل مرزها داشت در برخی نقاط وجود مرزها ملموس نیست و توسعه یافتگی نیز کاملا متفاوت است.

وی مسئله مرز در ایران را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: مرزها را می توان به زور ایجاد کرد اما آنچه می تواند امنیت مرز را تامین کند رضایت و شادمانی مرزنشینان است.

 

چین رئیس دانشگاه روسیه مشهد امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر