کد خبر: 979327 A

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: بخش کشاورزی می تواند در شرایط سخت، تاب آوری داشته باشد. بخش کشاورزی با شرایط سخت اقتصادی، هشت درصد رشد را به نام خود ثبت کرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، سال گذشته، بیشترین نرخ رشد اقتصادی مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

مجید آ نجفی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: امسال به نام جهش تولید نامگذاری شده و با توجه به محدودیت های سخت اقتصادی، این شعار در بخش کشاورزی محقق شد؛ چرا که تولیدات کمتر به منابع خارج کشور وابسته بوده است. چرخه تولیدات کشاورزی در استان مرکزی در مدت 3 سال گذشته با افزایش مستمر همراه بوده است. 

وی ادامه داد: مجموعه تولیدات بخش کشاورزی استان مرکزی در زیرگروه‌های دام و طیور، گوشت قرمز و سفید، محصولات زراعی و باغی از مرز 3 میلیون تن گذشت. گندم و جو با 15 درصد رشد تولید، 500 هزار تن تولیدات باغی، ۳۸ هزار تن تخم مرغ، ۴۴۰ هزار تن شیرخام، ۶ هزار و ۴۰۰ تن انواع آبزیان در بخش کشاورزی استان در سال زراعی جاری تولید شده است. یک و ۲ دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می‌شود. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی برای سومین سال پیاپی موفق شد در تولید گندم رشد چشمگیری داشته باشد. میانگین افزایش محصول تحویلی به سیلوهای گندم در کشور ۶ درصد است، اما استان مرکزی توانست این میزان را به ۱۵ درصد رسانده و این رکورد را به ثبت برساند. مجموع تولید محصول گندم استان به ۴۵۴ هزار تن در سال جاری رسید که این میزان برداشت بدون افزایش سطح به دلیل استفاده از بذر اصلاح شده، تغذیه گیاهی مناسب و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی حاصل شد. 

آنجفی تصریح کرد: درصد سن زدگی شاخص کیفیت محصول گندم است و استان مرکزی جزو ۶ استان سن زده است اما با مدیریت مطلوب و سمپاشی به موقع، میزان سن زدگی محصول گندم استان به کمتر از یک رسیده است. همچنین مطالبات گندمکاران استان مرکزی به ارزش ۸۶۱ میلیارد تومان تا اوایل مهرماه امسال پرداخت شد. این امر در حالی است که هرسال تاخیر در پرداخت وجود داشت. 

وی بیان داشت: ۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد. استان مرکزی در اجرای آبیاری نوین موفقیت‌هایی را کسب کرده و اکنون ۷۰ هزار هکتار از اراضی استان با شیوه نوین آبیاری می‌شود. ۱۷۸ هکتار گلخانه در استان مرکزی ویژه کشت صیفی و سبزی است که ۵۱ هزار تن محصول برداشتی دارد و سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی نیز به یک هزار و ۱۵۰ هکتار سیده است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: تولید شیر خام استان در سال‌های قبل ۳۳۰ هزار تن بوده و اکنون به ۴۴۰ هزار تن رسیده و پیش بینی می‌شود تولید این محصول نیز تا پایان جاری به مرز ۶۶۰ هزار تن برسد. استان مرکزی در تولید گوشت قرمز سومین قطب تولید از نظر تعداد واحدهای دامی کشور است که ۴۰ درصد تولیدات استان یا به خارج کشور صادر و یا اینکه به خارج استان ارسال می‌شود. تولید تخم مرغ استاندارد نیز به میزان ۳۲ هزار تن در سال جاری به ثبت رسیده، در حالی که در سال ۹۸ این تولید به ۳۸ هزار تن رسید و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری به ۳۹ هزار تن برسد. 

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزایش تولیدات دامی افزایش تولید در بخش کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر