کد خبر: 979299 A

مدیر آبفا فریدن خبر داد:

مدیر آبفای فریدن گفت: در حال حاضر 10 هزار مشترک آب در روستاها داریم و در سال های اخیر با تعویض کنتورهای فرسوده و اصلاح شیکه توزیع موفق به کاهش هدر رفت آب در روستاها شده ایم.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعود مقدسی با بیان اینکه از 28 روستا در این منطقه، 27 روستا تحت پوشش آبفا می باشد اعلام کرد: هم اکنون جمعیت این منطقه 52 هزار و 680 نفر است، که از این رقم حدود 50 درصد آن را جمعیت روستایی تشکیل می دهد.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه روستاها در منطقه فریدن عنوان کرد: آب شرب روستاییان از طریق 38 فقره چاه تامین می شود و این منابع از لحاظ کمی و کیفی مورد تایید مراکز ذیصلاح هستند.

وی آبدهی این 38 حلقه چاه را 110 لیتر در ثانیه اعلام کرد و خاطر نشان ساخت: در سال های گذشته آبدهی این منابع به بیش از 180 لیتر در ثانیه می رسید، اما به دلیل خشکسالی های پیاپی آبدهی چاه ها کاهش یافته است و  به همین دلیل تجهیز و نوسازی چاه ها در دستور کار قرار دارد.

مقدسی افزود: برای تامین پایدار آب شرب روستاییان 30 مخزن با ظرفیت بیش از 6 هزار و 100 متر مکعب احداث و در مدار بهره برداری قرا گرفته است.

مدیر آبفا فریدن گفت: در حال حاضر 10 هزار مشترک آب در روستاها داریم و در سال های اخیر با تعویض کنتورهای فرسوده و اصلاح شیکه توزیع موفق به کاهش هدر رفت آب در روستاها شده ایم.

مقدسی هدر رفت آب را در برخی از روستاها بیش از متوسط استان اعلام کرد و تصریح نمود: در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 8 کیلومتر از شبکه فرسوده آب در روستاها اصلاح شد، این در حالیست که در چهار سال اخیر با مشارکت دهیاران، حدود 60 کیلومتر از شبکه توزیع فرسوده در روستاها اصلاح و باز سازی گردید.

وی ادامه داد: در سال های اخیر بیش از 2 هزار انشعاب فرسوده آب در روستاها تعویض شد که این اقدامات منجر به کاهش قابل توجه هدرفت آب شد.

مدیر آبفا فریدن با اشاره به مجتمع های روستایی در منطقه فریدن اظهار داشت: در حال حاضر این منطقه دارای 5 مجتمع روستایی می باشد اما هدف نهایی تشکیل یک مجتمع 28 روستایی است که بتوان از این طریق خدمات بهتر وبیشتری به روستاییان ارائه کرد.

در حال حاضر 21 روستا تحت پوشش آبفای فریدن، از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند، این در حالیست که مقررشده با ایجاد مجتمع 28 روستایی، همه روستاهای این منطقه با بهره مندی از چشمه لنگان، از آب شرب سالم و پایدار برخودار شوند.

 

 

ایلنا استان اصفهان مدیر آبفا فریدن آبرسانی به روستاهای فریدن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر