کد خبر: 979290 A

مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید خبر داد؛

مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید گفت: مرکز مطالعات کتیبه شناسی و متون تاریخی با هدف پژوهش و دستیابی به اطلاعات دوران تاریخی ایجاد و با مدیریت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید افتتاح شد.

به گزارش ایلنا حمید فدایی در حاشیه راه اندازی مرکز پژوهش های کتیبه شناسی این مجموعه جهانی، هدف از این اقدام را تداوم مطالعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی دانست و فعالیت‌های آتی در این زمینه را دستاوردی مهم و موثر برای شناخت بیشتر از گنجینه‌های باستانی ارزیابی کرد.

فدایی با اشاره به اهمیت زبان‌های باستانی در هر تمدنی، گفت: زبان مهمترین پایه های فرهنگی هر تمدنی است و امپراتوری بزرگ هخامنشی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در اوج تمدن این امپراتوری عظیم، نوشتن از مهم‌ترین ابزارهای برقراری ارتباط، صدور فرمان و انجام امور اداری بوده است.

وی ادامه داد: فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگران حوزه زبان شناسی تاریخی، کتیبه شناسی و مطالعات متون تاریخی، منجر به پرده برداری از اطلاعات ارزشمند دوران تاریخی ایران باستان خواهد شد.

مدیر داخلی پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید و مدیر مرکز پژوهش های کتیبه شناسی نیز گفت: در امپراتوری بزرگ هخامنشی، مکاتبات اداری به خط و زبان آرامی و فرمان‌های شاهی نیز به زبان‌های پارسی باستان، عیلامی و بابلی و هر یک به خط میخی مربوط به خود نوشته می‌شده است. 

محمدجواد اولاد حسین، راه‌اندازی مرکز مطالعات کتیبه شناسی و متون را ظرفیت مطالعاتی قابل اهمیت برای شناخت بیشتر میراث فرهنگی دانست و گفت: وجود انواع کتیبه ها و خطوط میخی مذکور، الواح گلی خزانه و باروها و همچنین یادگار نویسی های تاریخی در کاخ های تخت جمشید به زبان ها و خطوط مختلف از دوران ساسانی گرفته تا دوران معاصر، مدیریت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید را بر آن داشت که با نگاه به این ظرفیت عظیم نوشتاری در دوران مختلف، مرکز مطالعات کتیبه شناسی و متون را در این مجموعه بی نظیر تاریخی فرهنگی راه اندازی کند.

اولادحسین اضافه کرد: این مرکز پژوهشی با هدف مطالعات بیشتر بر روی انواع کتیبه ها و متون موجود در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید که شامل کاخ ها و محوطه های تختگاه، مجموعه نقش رستم، نقش رجب، شهر استخر و حرائم این آثار شاخص راه‌اندازی شده است.

 

ایران باستانی تمدن شاخص تخت جمشید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر