کد خبر: 977594 A

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: استان مرکزی از نظر نرم بارندگی جزو استان های دارای ترسالی است، به گونه ای که از 2 سال گذشته تاکنون از لیست استان های خشک خارج شده ایم و در حال حاضر به کمک بارندگی های 2 ساله اخیر هیچ یک از مناطق استان مرکزی درگیر هیچ نوع از خشکسالی نیست. همچنین هیچ یک از شهرستان های استان مرکزی با خشکسالی هواشناسی نیز مواجه نیستند.

عزت اله آمره در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: باید در نظر داشت که خشکسالی دارای 3 نوع است که شامل خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و زراعی می شود. شاخص خشکسالی هواشناسی، بارندگی است و اگر بارندگی از یک میزان خاص کمتر شود، خشکسالی آغاز می شود، میانگین بارش در استان مرکزی ۲۸۰ میلیمتر است و اگر به ناگهان به ۱۵۰ میلیمتر رسید، خشکسالی هواشناسی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: در خشکسالی هیدرولوژیکی به‌رغم اینکه بارندگی ها خوب است، اما رودخانه ها به جریان نرسیده اند. در این میان عوارض خشکسالی های گذشته باعث می شود که با وجود بارندگی ها، نه تنها آب در جریان رودخانه ها حاصل نشود، بلکه سدها نیز پر آب نشوند. البته خوشبختانه در حال حاضر استان مرکزی درگیر چنین خشکسالی هم نیست. در رابطه با خشکسالی زراعی نیز اگر زمان بارندگی و توزیع آن مناسب نباشد، در واقع خشکسال زراعی رقم می خورد. اگر در زمان مناسب مانند پاییز یا بهار بارندگی حاصل نشود زراعت دیم آسیب می بیند و از آن به عنوان خشکسالی زارعی یاد می شود که این نوع از خشکسالی هم در استان وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی اظهار داشت: بارندگی های 2 سال اخیر در کاهش خشکسالی و کنترل فرونشست از طریق تغذیه سفره های آب زیرزمینی بسیار کمک کننده بوده است. البته به دلیل اینکه مطالعه ای این در این راستا صورت نگرفته نمی توان با قطعیت گفت که وضعیت استان مرکزی از نظر وقوع فرونشست نسبت به سالی مشخص، وضعیت خوبی است. ضروری است سازمان زمین شناسی مطالعات لازم را در این خصوص انجام دهد. 

استان مرکزی ترسالی خروج از خشکسالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر