کد خبر: 977527 A

مدیر سازمان تعاون روستایی فارس:

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت: زمینه انعقاد قرارداد کشت گندم دوروم که مورد نیاز مصرف در صنایع ماکارونی می‌باشد اجرایی می شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی استان فارس، هدایت الله رحیمی افزود: علاوه بر این که  توسعه کشت قراردادی محصول زراعی گندم دوروم به دلیل ارزش افزوده بیشتر  و ارتقاء بهره وری کشاورزی حائز اهمیت است،  در زمینه های فنی و اقتصادی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: در راستای تحقق این هدف سازمان تعاون روستایی استان فارس زمینه انعقاد قراردادکشت گندم دوروم را برای کشاورزان فراهم کرده است.

رحیمی تصریح کرد: بدین منظور اتحادیه استان به عنوان  مجری طرح گندم کارخانجات ماکارونی  استان فارس جهت اجرای کشت قراردادی گندم دوروم آماده همکاری با کشاورزان است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس تصریح کرد: محصول گندم به دلیل استراتژیک بودن نیاز به حمایت و کنترل از طرف جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی دارد و با اجرای کشت قراردادی امنیت خرید این محصول کشت فراهم می شود.

وی خاطرنشان کرد: بذر مورد نیاز کشاورزان پس از بستن قرارداد با هماهنگی جهاد کشاورزی در اختیار آنها قرار می گیرد.

 

استان فارس جهاد کشاورزی امنیت گندم بهره وری کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر