کد خبر: 977413 A

مسول باغبانی مدیریت جهادکشاورزی تایباد گفت: در سال زراعی جاری ۱۲۰۰ تن بِه از باغات این شهرستان برداشت شد.

کاظم علی‌خواجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تایباد اظهار کرد: برای کاهش مصرف آب و ترویج کشت‌های کم آب طلب، استقبال کشاورزان تایبادی به جهت افزایش بهره‌وری از عوامل تولید، توسعه باغات و کشت ارقام جدید در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و سطح باغات بِه در شهرستان به بیش از ۱۰۰ هکتار رسیده است. 

وی با اشاره به رقم کشت شده این محصول در باغات تایباد افزود: رقم کشت شده عمدتا رقم بِه اصفهان بوده و به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری "آتشک" نهال‌های مورد نیاز از نهالستان‌های معتبر و پایه‌های مورد استفاده از پایه‌های متحمل به بیماری آتشک تامین شده است.

علی‌خواجه بیان کرد: درخت بِه نسبت به سایر میوه‌های سردسیری نیاز سرمایی و مصرف آب کمتری داشته و امکان کشت آن در شهرستان وجود دارد. 

وی مطرح کرد: مهمترین عوامل خسارت‌زای درختان بِه بیماری "آتشک" و "کرم بِه" است و به کشاورزان تاکید می‌شود در خصوص پیشگیری از شیوع آفات و بیماری مذکور توصیه‌های کارشناسی را بکارگیری کنند.

مسول باغبانی مدیریت جهادکشاورزی تایباد مطرح کرد: شهرستان تایباد به دلیل آب و هوای خشک و بادهای شدید فصلی و همچنین کمبود منابع آبی باید رویکرد جدیدی را در کشاورزی اجرا کند تا بدین وسیله هم از هدر رفت آب جلوگیری شود و هم به اقتصاد کشاورزان کمک کند.

اصفهان اقتصاد کارشناسی کشاورزی ب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر