کد خبر: 976314 A

مدیر کل بهزیستی استان قزوین:

مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: ۴ هزار و ۷۰۰ سالمند در استان از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنل از قزوین، علیرضا وارثی با اعلام این خبر گفت: هزار و ۱۶۹ سالمند در حوزه اجتماعی و سه هزار و ۵۳۱ سالمند در حوزه توانبخشی از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان قزوین اظهارکرد: حدود دو هزار نفر از آن‌ها از خدمات حمایتی ومعیشتی (مستمری) برخوردار هستند.

وی افزود: ۴۱۰ سالمند در ۸ مرکز شبانه روزی نگهداری می‌شوندو ۲۰۰ نفر هم از خدمات ۴ مرکز روزانه سالمند بهره‌مند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان گفت: یکی از برنامه‌های دفتر توانمنـد سازی معلولان برنامه توانبخشـی مبتنی برجامعه است که حدود ۹۲۰ نفر از افراد تحت پوشش این برنامه دراستان، بالای ۶۰ سـال است و در طیف سالمنـدان قرار می‌گیرنـد.

وارثی افزود: از طریق برنامه سی بی آر (CBR) سالمندان تحت پوشـش این برنامه در نقاط مختلف روسـتایی و دور افتاده به خدمات مختلف در زمینه سلامت، آموزش، امرار معاش، اجتماعی و توانمند سازی دسترسی پیدا می‌کننـد.

وی تصریح کرد: این خـدمات از طریق ارجاع به واحد‌های مربوطه، آموزش افراد و یا مداخله مسـتقیم در سـطح جامعه محلی صورت می‌گیرد. همچنین در برنامه CBR اقداماتی در زمینه رفع موانع فیزیکی و نگرشـی انجام می‌گیرد تا مشارکت اجتماعی این عزیزان در جامعه افزایش یابـد.

مدیر کل بهزیستی استان گفت: همچنین سالانه حدود ۳۰ منزل و وسایل روزمره زندگی افراد سالمند مناسب سازی می‌شوند تا زمینه‌های مشارکت بیشتر آن‌ها در فعالیت‌های خانوادگی و استقلال فردی فراهم شود.

وارثی اظهار کرد: افزایش کیفیت زندگی معلولان و سالمندان و ارتقاء توانایی افراد دارای معلولیت از طریق آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقاء عملکرد زندگی روزمره و افزایش سطح استقلال فردی و همچنین رعایت عدالت و تسهیل دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی از جمله اهداف این طرح است.

نهم مهر ماه بعنوان روز جهانی سالمند نام گذاری شده است.

استان قزوین بهزیستی جامعه سالمندان مناسب سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر