خواننده بنام کشور در اقدامی ارزشمند با حضور در بیمارستان بوعلی قزوین، آهنگ "ای ایران" را به صورت زنده و به پاس قدردانی از زحمات کادر پزشکی و مدافعان سلامت اجرا کرد.

کد خبر: 975521