کد خبر: 972159 A

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه ماهدشت را در تاریخ 1399/07/02 از ساعت 9/30 صبح الی 14/30 قطع کند

به گزارش ایلنا، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی ازمنطقه ماهدشت را توسعه دهد، به همین منظور گاز مشترکان درماهدشت-حد فاصل بی بی سکینه تا خیابان خدایار خان روز چهار شنبه 02 مهر ماه  1399  از ساعت 9/30 صبح الی 14/30 قطع خواهد شد.

از ساکنان محترم درخواست می‌شود تمهیدات لازم را پیش بینی کنند. بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد شد.

به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت الزامی است.

در صورت نیاز، مشترکان می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل کنند.

 

ماهدشت کرج قطع گاز شرکت گاز استان البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر