کد خبر: 970580 A

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گیلان خبر داد:

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اجرای عملیات مبارزه با مگس مدیترانه ای در ۷۰۷ هکتار از باغات زیتون رودبار، گفت: تاکنون بیش از ۷ هزار هکتار از باغات زیتون گیلان ردیابی شده است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد ابراهیم محمدی در این باره با بیان اینکه عدم کنترل مگس میوه زیتون در باغات موجب ایجاد خسارت شدید به این میوه روغنی می‌شود، افزود: مبارزه با مگس مدیترانه ای در سطح ۷۰۷ هکتار با استفاده از پاشیدن محلول پروتئین، تله گذاری و نصب کارت‌های زرد چسبنده انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه عدم کنترل بیماری‌ها موجب کاهش محصول خواهد شد، ادامه داد: در بخش زراعی سطحی معادل ۵۳ هزار هکتار و در بخش باغی ۱۵ هزار هکتار مبارزه انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات گفت: تاکنون در ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات زیتون گیلان ردیابی مگس مدیترانه ای برای مبارزه با این آفت انجام شده است.

جهاد کشاورزی هکتار مبارزه زیتون مگس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر