کد خبر: 970478 A

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مطرح کرد؛

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: امسال در قانون بودجه ردیف اعتباری ویژه حاشیه شهر مشهد وجود ندارد و فقط اعتبارات اختصاص یافته به این بخش در قالب ردیفی با عنوان "ساماندهی بافت فرسوده و ساماندهی کلانشهرهای مذهبی کشور" تعریف شده است .

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، رضا جمشیدی در این خصوص افزود: امسال از محل تبصره ۱۹ تشویقی مربوط به ماده ۲۷ قانون الحاق ۲، اعتبارات مطلوبی برای استانها در نظر گرفته شده که امید است بتوان واگذاری ۸۲ طرح یاد شده را به بخش غیردولتی به انجام رساند.

وی ادامه داد: پارسال نیز قرار بود ۲ هزار و ۶۶۷ طرح در کشور برای واگذاری یا مشارکت با بخش غیردولتی یا تعاونی شناسایی شود که از این تعداد ۲ هزار و ۲۹۱ طرح مربوط به طرحهای عمرانی استانها و ۳۷۶ طرح مربوط به طرحهای عمرانی ملی بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: سهم این استان در سال گذشته از ۲ هزار و ۲۹۱ طرح استانی قابل واگذاری به بخش غیردولتی یا تعاونی، ۱۸۵ طرح معادل ۸.۱ درصد از کل طرحها بود که موضوع عمده این طرحها احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی با ۹۵ طرح و تخصیص آب آشامیدنی روستایی و شهرهای کوچک با ۳۷ طرح بود.

وی افزود: پارسال ۲۸ طرح با اعتبار ۸۸۳ میلیارد ریال در کشور به بخش غیردولتی واگذار شد که مربوط به تعداد محدودی از استانها بود اما در خراسان رضوی هیچ طرحی از این محل برای اجرا به بخش غیردولتی یا تعاونی واگذار نشد.

جمشیدی ادامه داد: پارسال خراسان رضوی با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، ۲۷۰ طرح را به تایید سازمان برنامه و بودجه رساند و اجرای آنها را به صورت مشارکتی با بخش غیردولتی به اتمام رساند.

وی گفت: برنامه امسال استان اتمام ۱۹۴ طرح استانی با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال است که تاکنون این طرحها ۵۰ درصد تخصیص اعتبار داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: امسال سه پروژه استانی شامل آبرسانی از سد دوستی به شهر مشهد با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال، ساخت استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری سبزوار با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و احداث و تجهیز دانشکده ادبیات و دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد: یکی از طرح‌های باقیمانده دور اول سفر رئیس جمهوری به این استان مربوط به ساماندهی حاشیه کشف رود بود که با پیگیری‌های فراوان امسال برای نخستین بار در قانون بودجه از ردیف اعتباری برخوردار شد و ۲۵۰ میلیارد ریال به آن اختصاص یافت.

جمشیدی گفت: امسال در قانون بودجه ردیف اعتباری ویژه حاشیه شهر مشهد وجود ندارد و فقط اعتبارات اختصاص یافته به این بخش در قالب ردیفی با عنوان "ساماندهی بافت فرسوده و ساماندهی کلانشهرهای مذهبی کشور" تعریف شده است که این اعتبارات در سال گذشته هزار میلیارد بود و از این میزان ۵۶۰ میلیارد ریال به حاشیه شهر مشهد اختصاص یافت.

وی افزود: اعتبار مصوب پروژه قطار برقی مشهد - تهران نیز یک میلیارد ریال است که با توجه به مشکلات بوجود آمده در تامین اعتبار از محل مشارکت کننده خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز تلاش شده است ردیف اعتباری آن از بودجه حذف نشود.

خراسان رضوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشکلات مشهد قانون بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر