کد خبر: 968962 A

مدیرکل تامین اجتماعی فارس خبر داد:

مدیرکل تامین اجتماعی فارس گفت: ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه، برای یکبار از پرداخت ما به التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معاف اند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم کشاورز با اشاره به مشمولین این طرح گفت: آن دسته از ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶ لغایت پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی در رابطه با نحوه شناسایی و تشخیص مشمولین این طرح گفت: احراز مصادیق ایثارگری فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان براساس گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و در خصوص رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه (اعم از داوطلبانه یا غیرداوطلبانه در بازه زمانی ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۲۷ مرداد ۶۷) با ارائه گواهی از سوی مراجع مجاز صادر کننده در سطح نیروهای مسلح خواهد بود.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که در سال‌های گذشته نسبت به ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی اقدام کرده ولی موفق به پرداخت تمام یا بخشی از اصل و یا اقساط مابه التفاوت آن نشده‌اند، گفت: این افراد در صورت احراز شرایط و با ارائه تقاضا به شعبه تامین اجتماعی، مشمول استفاده از تسهیلات این طرح می شوند.

کشاورز با اشاره به مفاد بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: آن دسته از متقاضیان تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی که در طول قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مبادرت به ارائه درخواست به شعب سازمان کرده‌اند و در نهایت این امر منجر به تکمیل فرآیند انتقال کسور و ایجاد سوابق موصوف نشده است، می توانند از امکانات این ماده قانونی استفاده کنند.

وی در ادامه به معرفی مرجع پرداخت کننده مابه التفاوت انتقال کسور بیمه‌شدگان این طرح گفت: مسئولیت پرداخت این هزینه برای شاغلین در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۲، بر عهده دستگاه مربوطه و برای شاغلین در کارگاه‌های غیر دولتی و کلیه بیمه‌شدگانی که به هر نحو حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند (شامل گروه‌های خاص بیمه‌ای، دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری و ...) چنانچه متقاضی در زمره فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان باشد، به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس گفت: تغییرصندوق بیمه فقط در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر محل کار یا خدمت و نوع فعالیت فرد بوده و شامل اشخاصی که به دلیل استعفاء، اخراج، انفصال دایم و بازخرید خدمت، رابطه استخدامی آنان با موسسه محل خدمت یا صندوق متبوع قطع شده یا می‌شود و پس از آن مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته یا می گیرند نخواهد شد.

بازنشستگی بیکاری تامین اجتماعی جانبازان حق بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر